Zaloguj się

URL QR

  • http://www.luxperpetua.pl/privacy

Ochrona danych osobowych

---

Czy dane osób zmarłych podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych?

Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych (art. 2 ust. 1 ustawy).

Ustawę stosuje się zatem tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.

Sama ustawa o ochronie danych osobowych, wśród przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych wymienia zgodę osoby, której dane dotyczą, a także mówi m.in. o sprostowaniu, dostępie do danych, czy możliwości sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Skorzystać z tego rodzaju uprawnień może jedynie osoba żyjąca, której dane dotyczą.

W związku z powyższym ustawa o ochronie danych osobowych ma zastosowanie tylko do przetwarzania danych osobowych osób żyjących, a odmowę udzielania informacji na temat osób zmarłych z powołaniem się na ustawę o ochronie danych osobowych należy uznać za nieuzasadnioną.

W przypadku wykorzystania danych osób zmarłych (np. przesyłania ulotek reklamowych adresowanych do nieżyjącej osoby), osobom bliskim, których dobra osobiste, tj. na przykład kult pamięci o osobie zmarłej, zostały naruszone przysługuje prawo wystąpienia z powództwem cywilnym do sądu powszechnego. źródło: www.giodo.gov.pl

---

W jaki sposób chronione są dane osobowe osób żyjących, posiadających profil na portalu LuxPerpetua.pl?

Zakładając profil osoby żyjącej na portalu LuxPerpetua, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb administrowania serwisu LuxPerpetua.pl

Jednocześnie informujemy, że bez Twojej zgody, portal LuxPerpetua.pl nie udostępni twoich danych osobom trzecim i nie będą prowadzone wobec Ciebie żadne działania marketingowe.

To ty decydujesz jaka treść i komu jest ujawniana!

---

Masz pytania?

Pisz na adres info@luxperpetua.pl

Dzwoń na numer: +48 513 408 338