Zaloguj się

Antonina Pietrzak

Data i miejsce narodzin: 17 maja 1886 Łominy
Data i miejsce śmierci: 14 kwiecień 1970 Łominy
Wyznanie: rzymsko-katolickie
Historia życia:

Akt urodzenia

"Zdarzyło się w osadzie Ujazd dnia szóstego (osiemnastego) maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku. Stawił się Michał Wolak, gospodarz ze wsi Łominy, lat pięćdziesiąt sześć, w obecności Mikołaja Plich i Adama Wolak, pełnoletnich gospodarzy ze wsi Łominy, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Łominy w dniu wczorajszym, o godzinie dziewiątej rano z prawowitej jego małżonki Marianny ze Stacheckich, lat czterdzieści trzy. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym tego dnia przez nas udzielonym dano imię Antonina, a rodzicami chrzestnymi byli Antoni Karczewski i Apolonia Wolak. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany."

Należy do

  • Rodzina Pietrzaków

    Rodzina Pietrzaków

    Rodzina, bliscy i przyjaciele rodziny Pietrzaków z Ujazdu, Popielaw, Niewiadowa, Łomin, Częstochowy.
Więcej rodzin