Zaloguj się

Bory Tucholskie

  • 2 of 5
Bory Tucholskie

Bory Tucholskie (1946). Pierwszy z prawej – Lucjan Chojnacki, obok – Danuta Siedzikówna „Inka”. Pierwszy z lewej – dowódca szwadronu, Olgierd Christa „Leszek”