Zaloguj się

Stanisław Władysław Maczek tablica wspomnień

  • Mariusz Piotr Pietrzak 3160 dni temu

    Generał Stanisław Maczek przez trzy lata (16 II 1935 - 1938) pełnił funkcję dowódcy Piechoty Dywizyjnej, 7. Dywizji Piechoty stacjonowanej w Częstochowie. Służył w Częstochowie prawie 3,5 roku. Płk Maczek mieszkał w domu oficerskim przy Al. Wolności 44, w tzw. Domu Księcia. Po pułkowniku, jak i po całym przedwojennym częstochowskim garnizonie - nie ma oficjalnie śladu. Dopiero od niedawna zaczęło się ogólnie w tym temacie coś dziać. Pułkownik Maczek był bardzo aktywny, nie tylko na szczeblu wojskowym, ale także społecznym. Był Prezesem częstochowskiego Oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej, po czym znalazłem szczątkowe ślady w Archiwum Państwowym. Był członkiem komitetów i organizatorem różnych imprez i obchodów. Próbował także założyć Aeroklub Częstochowski. Jako wojskowego, bardzo pozytywnie wspomina go kilku żołnierzy 27 pp. Pracował tez nad przygotowaniem planu fortyfikacji Częstochowy. W 1938 roku, ówczesnego pułkownika Maczka, przeniesiono z Częstochowy do 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej.

    Dziękuję Panu Adamowi Kurusowi ze Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa, za udostępnienie mi tych informacji.