Zaloguj się

Społeczności August Emil Fieldorf "Nil"

  • Żołnierze Niezłomni (Wyklęci)
    • otwarta grupa
    • 6 Nasi bliscy

    Żołnierze Niezłomni (Wyklęci)

    Żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR.